Beste Datingsites

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks aanvaardt Dating Succes geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeien uit het gebruik van de gegeven informatie. De informatie van deze site wordt regelmatig aangevuld, en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Een bezoeker/-ster van Dating Succes mag geen opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Dating Succes.

Deze website bevat links naar andere websites en informatiebronnen die te maken hebben met online dating. Deze worden u echter alleen als informatie ter beschikking gesteld. Dating Succes kan daarom geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of de volledigheid van deze informatie.

Dating Succes is niet verantwoordelijk voor aankopen op deze en andere websites. Heeft u vragen of opmerkingen over producten die u via deze websites heeft gekocht, kunt u het beste met die websites contact opnemen. Dating Succes geeft u slechts links of suggesties naar producten ter extra informatie.

De informatie op onze websites bevat op geen enkele wijze advies of instructies die bindend zijn. De informatie op deze website dient ter ondersteuning.

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.